Hagrid Durnitor

28. 7.  2019 

DKK:  A  DLK: 0/0,  spondy- negativní

Výstavy: 

Zkoušky: BH-VT

  

Otec: Eloy Framato Rolau     -      Matka: Kaira Redox

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagrid na titulní straně klubového časopisu ČKNO 1-2/2022